Për pyetje të përgjithshme në lidhje me Forumin, ju lusim të na dërgoni një Email në: forum@codkosovo.org

Nëse dëshironi të kontaktoni disa nga organizatorët ju keni të gjitha informacionet e kontaktit më poshtë:

  1. COD Kosovo

Rr. Lole Ribara 17/7, Mitrovica e Veriut

Email: office@codkosovo.org

Web faqet: www.codkosovo.org dhe www.invalidnost.info

 

  1. Handicap Kosova

Rr. Hil Mosi 5, Prishtinë

Email: ajhansaraci@gmail.com

 

  1. Down Syndrome Kosova

Rr. Kosta Novaković 9/10, Prishtinë

Email: info@downsyndromekosova.org

Web faqe: www.downsyndromekosova.org

 

  1. European Association of Service Providers for Persons with Disabilities – EASPD

Handelsstraat / Rue du Commerce 72
B- 1040 Brussels – Belgium
T. +32(0) 2 233 77 20
Email: info@easpd.eu
Web faqe: www.easpd.eu

Web faqja e Forumit është përpiluar dhe mirëmbajtur me mbështetjen financiare të Bashkimit Evropian. Përmbajtja e faqes së internetit është përgjegjësi ekskluzive e COD Kosovo dhe nuk përfaqëson domosdoshmërisht pikëpamjet e Bashkimit Evropian dhe Qeverisë Suedeze.