Mirë se vini

 

COD Kosovo në bashkëpunim me Handicap Kosova, Down Syndrome Kosova dhe Shoqatën Evropiane të Shërbimit për Personat me Aftësi të Kufizuara – EASPD, organizojnë Forumin e Parë të Ofruesve të Shërbimeve për Personat me Aftësi të Kufizuara në Kosovë, më 18 prill 2019

Sponsors

Programi

Cili është roli i ofruesve të shërbimeve në sistemin e mbrojtjes sociale?

Informacion

Vendi dhe lokacioni ku do të mbahet Forumi: Hotel Sirius, Prishtinë

Konkluzione

Konkluzione. SË SHPEJTI

Agjenda e forumit

Lista e ngjarjeve, temave dhe pjesëmarrësve.

Prezantimi

Prezantimi. SË SHPEJTI

Kontakti

Faqja e kontaktit të forumit dhe organizatorit

Organizatorët

I am confident that this would not be possible without the great support of my family and friends.

Without quality social services, I do not know if I would be what I am today, a happy family man and an activist in the struggle for the rights of persons with disabilities.

Srdjan

Gati për të ardhur?

Le të jemi në kontakt

Web faqja e Forumit është përpiluar dhe mirëmbajtur me mbështetjen financiare të Bashkimit Evropian. Përmbajtja e faqes së internetit është përgjegjësi ekskluzive e COD Kosovo dhe nuk përfaqëson domosdoshmërisht pikëpamjet e Bashkimit Evropian dhe Qeverisë Suedeze.