Forum pružalaca usluga za osobe sa invaliditetom:

PRIMERI DOBRE PRAKSE U PRUŽANJU USLUGA ZA OSOBE SA INVALIDITETOM

COD Kosovo u saradnji sa Handicap Kosovo, Daun Sindrom Kosovo i Evropskom asocijacijom pružaoca usluga za osobe sa Invaliditetom – EASPD organizuju prvi Forum pružalaca usluga sa osobe sa invaliditetom.

Evropska asocijacija pružalaca usluga za osobe sa invaliditetom – EASPD je neprofitna nevladina organizacija u sektoru invalidnosti koja promoviše stavove preko 17,000 socijalnih servisa (usluga) i njihovih krovnih udruženja i broji preko 80 miliona osoba sa invaliditetom iz cele Evrope. Glavni cilj EASPD-a je da promoviše jednake mogućnosti za osobe sa invaliditetom kroz efikasne i visoko-kvalifikovane servise sistema.

Forum ima za cilj da okupi pružalace usluga za osobe sa invaliditetom i da zajedno sa stručnjacima iz EASPD-a i relevantnih institucija iz oblasti pružanja socijalnih usluga nastavi zajednički rad na poboljšanju ove značajne oblasti i time doprinese bolji kvalitet života osoba sa invaliditetom na Kosovu.

Za dodatne informacije molimo vas da nas kontaktirate putem emaila: forum@codkosovo.org

Radujemo se susretu i zajedničkom radu

Veb stranica Foruma je proizvedena i održavana sa finansijskom podrškom Evropske unije. Sadržaj veb stranice isključiva je odgovornost COD Kosovo i ne predstavlja nužno stavove Evropske unije i Vlade Švedske.