Sva pitanja u vezi sa Forumom možete poslati na sledećoj email adresi: forum@codkosovo.org

Ukoliko želite da direktno kontaktirate organizatore Foruma, u nastavku Vam se nalaze njihove kontakt adrese:

 

 1. COD Kosovo

Lole Ribara 17/7

Severna Mitrovica

office@codkosovo.org

www.codkosovo.org i www.invalidnost.info

 

 1. Handicap Kosova

Hil Mosi 5

Priština

ajhansaraci@gmail.com

 

 1. Daun Sindrom Kosova

Kosta Novaković 9/10

Priština

info@downsyndromekosova.org

www.downsyndromekosova.org

 

 1. Evropska asocijacija pružalaca usluga za osobe sa invaliditetom – EASPD

  Handelsstraat / Rue du Commerce 72
  B- 1040 Brussels – Belgium
  T. +32(0) 2 233 77 20
  Email: info@easpd.eu
  Website: easpd.eu

Veb stranica Foruma je proizvedena i održavana sa finansijskom podrškom Evropske unije. Sadržaj veb stranice isključiva je odgovornost COD Kosovo i ne predstavlja nužno stavove Evropske unije i Vlade Švedske.